TEKNİK ŞARTNAMELER

Ortaya çıkarılacak bir ürünün fiziksel, mekanik, estetik ve kimyasal özelliklerini tanımlayan veya nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı dokümanlara teknik şartname denir.

Bazı sektörlerde işin niteliklerini anlatmak yetersiz kalabilir. Bu durumlarda sözleşmenin teknik şartnameyle desteklenmesi gerekmektedir.

Teknik şartnamede maddeler açık, anlaşılır ve ölçülebilir olmalıdır.(fiyat, birim, işin tanımı vb.)

TOP