KATİ VE UYGULAMA PROJELERİ

Kati proje, fizibilite raporu çıkarılmış ve yapılmasına karar verilmiş olan iş ile ilgili daha ayrıntılı hesapların ve çizimlerin yapıldığı, hazırlanacak uygulama projesi için esas oluşturucak olan çalışmadır. İnşaatın planlanması ve ayrıntılı karlılık hesaplamaları da kati proje kapsamında yer alır.

Kati proje, kabaca, şu bileşenlerden oluşmaktadır:

Proje alanı ile ilgili çizimler.
Hidrolojik verilerin bilgisayar yazılımları yardımıyla yorumlanması sonucu elde edilen gelecekle ilgili tahminler.
Jeolojik çalışmalar.
İletim hattı, derivasyon ve dipsavak, gövde ve dolusavak, giriş yapıları, cebri borular ve santral binası ile ilgili projeler.
Çizilen projelere ilişkin genel, statik, hidrolik, makine ve elektrik, jeolojik hesaplar.
İnşaatın planlanması, maliyet analizleri ve işletme ile ilgilli hesaplama ve raporlar.
Her bir iş için ayrı ayrı oluşturulmuş teknik şartnameler.

TOP